Startpagina |  Colofon |  Data bescherming | 

 
 
 

U bent hier: Büter Hebetechnik » Bedrijf » Data-Bescherming-Verklaring

Data bescherming verklaring

Gegevensbescherming en -beveiliging

Gegevensbescherming / -beveiliging: Voor het verwerken van aanvragen of mededelingen vragen wij u om persoonlijke gegevens. De omgang met en het gebruik van de overgedragen gegevens vinden plaats met de geboden zorgvuldigheid en alleen voor het verwerken van uw verzoek. Wij registreren gegevens alleen in de noodzakelijke omvang en in overeenstemming met de Duitse wetten voor gegevensbescherming en beveiliging. De mailfunctie op deze website verloopt via onbeveiligde internetdatastructuren. Daarom kan Büter Hebetechnik GmbH geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot vertrouwelijkheid en volledigheid van de gegevensoverdracht. Controleer daarom voor gebruik van de mailfunctie welke soort informatie geschikt is om via internet te worden verzonden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zg. "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse mogelijk maken van uw gebruik van de website. De door de cookie voortgebrachte informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van het activeren van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten jegens de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies met een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet altijd alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie voortgebrachte en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de onderstaande link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. [Link naar deactiveringstool]

Design/Text: Markus Janzen