Startpagina |  Colofon |  Data bescherming | 

 
 
 

U bent hier: Büter Hebetechnik » Performance-Level » Berekening

Tool voor het vaststellen van het performance level

Performance level

De bepaling van het performance level

Dat geldt niet voor technische veiligheidsmaatregelen die onafhankelijk zijn van de regeling. Als voorbeeld kunnen hier mechanische scheidende beveiligingsinrichtingen worden genoemd.

Ernst van de verwonding [Aanwijzing]Ernst van de verwonding

Bij dit punt moeten de uitwerkingen van ongevallen en de
normaal te verwachten genezingsprocessen worden aangenomen.


Frequentie en/of duur van de blootstelling aan het gevaar [Aanwijzing]Frequentie en/of duur van de blootstelling aan het gevaar

Richtwaarde voor de frequentie
Ingrepen die vaker dan eenmaal per uur worden uitgevoerd,
gelden in de regel als frequent.
Het gaat bij deze aanbeveling echter niet om een normatieve waarde.

Blootstelling aan gevaar
Bij de blootstelling aan gevaar moet de verhouding tot de totale gebruikstijd van de machine in acht worden genomen. Als voorbeelden dienen hier een geautomatiseerd verwerkingscentrum en een handmatig te vullen pers. Als het verwerkingscentrum slechts eenmaal per jaar ingericht hoeft te worden, is in vergelijking tot de gebruiksduur sprake van een relatief korte blootstelling aan gevaar. Bij de pers wordt echter regelmatig in de gevarenzone gegrepen, nl. elke bevoorradingscyclus; daarom is de blootstelling aan gevaar in vergelijking met de gebruiksduur relatief groot.


Mogelijkheid om het gevaar te voorkomen [Aanwijzing]Mogelijkheid tot voorkoming van de blootstelling of beperking van het letsel

Hierbij moet in acht worden genomen hoeveel tijd de bediener heeft om op een mogelijk gevaar te reageren voordat iemand gewond raakt. Hoge snelheden beperken bijvoorbeeld de kans van de bediener om de gevarenzone te verlaten. Bij de beoordeling moeten de fysieke grenzen en niet begrenzingen door regeltechnische componenten mee worden genomen, aangezien deze zouden kunnen falen.